اروپا

سفر به آسیای باختری(روز بیستم)

سفرنامه آسیای باختری – گرجستان روز بیستم (باتومی-Batumi) بیست و…

بیشتر بخوانید »

سفر به آسیای باختری(روز نوزدهم)

سفرنامه آسیای باختری – گرجستان روز نوزدهم (باتومی-Batumi) بیست و…

بیشتر بخوانید »

سفر به آسیای باختری(روز هجدهم)

سفرنامه آسیای باختری – گرجستان روز هجدهم (گودردزی-Goderdzi) بیستم اسفند…

بیشتر بخوانید »

سفر به آسیای باختری(روز هفدهم)

سفرنامه آسیای باختری – گرجستان روز هفدهم (آدیگنی-Adigeni) نوزدهم اسفند…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن